Skapa varaktiga samarbeten av
Rätt anledning

Itchi

Då framgångsrik sponsring idag handlar om mycket mer än ren exponering gäller det att ha koll på sin omvärld och veta vad allmänheten faktiskt tycker och känner kring evenemang, organisationer och varumärken. Itchi är ett verktyg som kartlägger vilka associationer svenska folket gör till varumärken och rättigheter.

Itchi hjälper dig som sponsor eller rättighetsinnehavare att hitta lämpliga partners för sponsorskap och samarbeten genom att enkelt jämföra styrkor och svagheter för din egen organisation och dina konkurrenter. Dessutom kan du jämföra dig med existerande eller potentiella partners och kan på så sätt få ett värdegrundsbaserat partnerskap baserat på gemensamma värden.

  • Matchning mellan 100 av Sveriges största rättigheter och 160 största sponsorer
  • Utgångspunkt för potentiella sponsringssamarbeten. Vem passar oss och varför?
  • Reality check – önskad association kontra faktisk association. Hur vill vi uppfattas och hur uppfattas vi?
  • Startpunkt för kommunikationsplanering. Vilka områden ska vi adressera?
  • Handfast data till aktiveringsidéer. Vad vill vi driva?
  • Benchmarking. Hur uppfattas andra?
  • Diskussionsunderlag för allmänhetens associationer med ert varumärke